REGLAMENT CLÀSSICA PENEDÈS 2020

Inicio / REGLAMENT CLÀSSICA PENEDÈS 2020

REGLAMENT CLÀSSICA PENEDÈS 2020

Article 1. La CLÀSSICA PENEDÈS és una marxa cicloturista (no competitiva), amb bicicleta de carretera, que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès el pròxim 7 de juny de 2020, amb sortida i arribada a la Rambla de Francesc.
La sortida serà a les 8:30 h, i comptarà amb dues modalitats de circuits el de 134 km (CLÀSSICA PENEDÈS 134) i el de 83 km (CLÀSSICA PENEDÈS 83).
Article 2. Per participar en la prova serà condició necessària tenir mínim 18 anys.
Article 3. És obligatori la utilització del casc (homologat) durant tot el recorregut.
Article 4. Cada participant participa en la prova sota la seva responsabilitat. Estant en condicions físiques, i en estat de forma òptim per realitzar el recorregut seleccionat. Eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, de qualsevol perjudici, que per motius de salut, poguessin derivar-se de la participació en la Clàssica Penedès, assumint personalment el risc que suposa per la salut l’esforç físic de participar en la Clàssica Penedès.
Article 5. L’organització contractarà dues pòlisses d’assegurança, una d’accidents per tots els participants, i una de responsabilitat civil per l’esdeveniment.
Article 6. L’assegurança d’accidents cobrirà els danys físics per caigudes segons les condicions de la pòlissa contractada (Article 5), quedant l’organització, i qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, eximida de cap responsabilitat en cas d’accident on pogués ser causa o víctima el participant.
L’organització tampoc es fa solidari de les despeses ni els deures que poguessin contraure els participants durant la marxa, així com tampoc de les pèrdues, desperfectes o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants.
Article 7. La inscripció és personal i intransferible, es realitzarà a la web de Weevens (weevens.com) i suposa l’acceptació del present reglament en la seva totalitat, a risc de ser desqualificat en cas de no fer-ho.
Article 8. El preu per participar serà de 32 euros des del 3 de febrer fins al 27 d’abril. I de 39 euros del 28 d’abril al 31 de maig.
En el moment d’omplir el formulari d’inscripció, s’haurà de seleccionar la talla del mallot segons la guia de talles del nostre proveïdor.
Article 9. Es podran realitzar canvis de nom en la inscripció fins al 26 de maig. Aquest tindrà un cost addicional de 5 €.
Article 10. Cada participant, pel simple fet d’inscriure’s, tindrà dret al sorteig de regals que es realitzarà durant la celebració de la marxa.
Article 11. Per la recollida de dorsal serà necessari la presentació del DNI, i es podrà fer
del 4 al 6 de juny, de 17.00 a 20.30 a Cicles Sans, Av. Pla del Diable 1 de Vilafranca del
Penedès. O el 7 de juny de les 6.30 a 8.00 a la Zona Esportiva de Vilafranca.
El mallot i/o la bossa del ciclista s’entregarà en el moment de la recollida del dorsal.
Article 12. Només s’acceptarà canviar la talla del mallot un cop finalitzada la marxa. I sempre que hi hagi disponibilitat d’estoc.
Article 13. El cronometratge es realitzarà mitjançant xip no retornable. Sistema Macsha homologat per la RFEA. Aquest estarà incorporat al dorsal que s’haurà de col·locar amb brides a la part davantera de la bicicleta.
Article 14. El cronometratge, al ser la CLÀSSICA PENEDÈS una marxa no competitiva, servirà com a temps de referència personal per cada participant, i no determinarà cap tipus de classificació. Ni aquesta serà feta pública.
Article 15. En els quilòmetres 30 (Pla de Manlleu), 69 (Alt de Font-Rubí), 95 (Sant Joan de Mediona) i 117 (El Pla del Penedès) del recorregut llarg i també el 65 (Les Cabanyes) del recorregut curt, hi haurà els avituallaments, amb alimentació sòlida i líquida. Aquests, i els altres serveis disponibles, seran d’ús exclusiu per als participants inscrits a la prova i amb dorsal.
Cada avituallament disposarà de manxa, eines i una petita farmaciola a disposició dels participants.
Article 16. El recorregut serà de tràfic obert, sent obligatori per tots els participants respectar la normativa vigent de circulació. Acceptant els riscos que això suposa i eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius lligats a fets de la circulació, o bé per accidents esportius siguin causats per un mateix o per altres participants.
Caldrà estar molt atent al pas per trams urbans dels diferents pobles, respectant sempre els passos de vianants.
Article 17. L’organització disposarà de servei d’ambulància.
Article 18. L’organització disposarà de “Cotxe Escombra” per si fos necessari recollir aquells participants que decideixin abandonar la prova.
Article 19. Caldrà ser respectuós amb el recorregut, els altres participants, els veïns de les poblacions i els voluntaris de l’organització. També respectar el medi ambient i no llençar cap deixalla als vorals de la carretera. Als avituallaments hi haurà contenidors per fer-ho.
Article 20. Si per causes de força major l’esdeveniment s’ajorna o se suspèn, l’organització no assumirà cap responsabilitat. I els participants no tindran dret al reemborsament de l’import d’inscripció.
Article 21. Els participants inscrits autoritzen a l’organització a emprar fotografies i/o vídeos de l’esdeveniment, amb la finalitat de promocionar la CLÀSSICA PENEDÈS, i també a cedir la reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…).