REGLAMENT CLÀSSICA PENEDÈS 2022

Reglament Clàssica Penedès 2022

Article 1. La CLÀSSICA PENEDÈS és una marxa cicloturista (no competitiva), amb bicicleta de carretera, que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès el pròxim 12 de juny de 2022, amb sortida i arribada a l’Avinguda Catalunya número 16, davant del Parc de Sant Julià.

La sortida serà a les 8:30 h, i comptarà amb dues modalitats de circuits, el de 128 km (CLÀSSICA PENEDÈS 128) i el de 90 km (CLÀSSICA PENEDÈS 90).

Article 2. Per participar en la prova serà condició necessària tenir mínim 18 anys.

Article 3. És obligatori la utilització del casc (homologat) durant tot el recorregut.

Article 4. Cada participant participa en la prova sota la seva responsabilitat. Estant en condicions físiques, i en estat de forma òptim per realitzar el recorregut seleccionat. Eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, de qualsevol perjudici, que per motius de salut, poguessin derivar-se de la participació en la Clàssica Penedès, assumint personalment el risc que suposa per la salut l’esforç físic de participar en la Clàssica Penedès.

Article 5. L’organització contractarà dues pòlisses d’assegurança, una d’accidents per tots els participants, i una de responsabilitat civil per l’esdeveniment.

Article 6. L’assegurança d’accidents cobrirà només els danys segons les condicions de la pòlissa contractada, quedant l’organització, i qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, eximida de cap responsabilitat en cas d’accident on pogués ser causa o víctima el participant.

L’organització tampoc es fa solidari de les despeses ni els deures que poguessin contraure els participants durant la marxa, així com tampoc de les pèrdues, desperfectes o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants.

Article 7. La inscripció és personal i intransferible, es realitzarà a la web de Weevens (weevens.com) i suposa l’acceptació del present reglament en la seva totalitat, a risc de ser desqualificat en cas de no fer-ho.

Article 8. El preu per participar serà de 35 euros des de l’1 de març fins al 10 d’abril. I de 42 euros de l’11d’abril al 9 de juny.
Només els inscrits fins al 22 de maig tindran l’obsequi d’un mallot. Aquest, en omplir el formulari d’inscripció, s’haurà de seleccionar la seva talla segons la guia de talles del nostre proveïdor.

Article 9. Es podran realitzar canvis de nom en la inscripció fins al 8 de juny. Aquest tindrà un cost addicional de 3 €.

Article 10. Cada participant, pel simple fet d’inscriure’s, tindrà dret a participar a la marxa i a disposar de tots els serveis que s’ofereixen, incloent-hi la participació al sorteig de regals que es realitzarà durant la celebració de la mateixa.

Article 11. Per la recollida de dorsal serà necessari la presentació del DNI, i es podrà fer del 9 a l’11 de juny, de 17.00 a 20.30 a Cicles Sans, Av. Pla del Diable 1 de Vilafranca del Penedès. O el 12 de juny de les 6.30 a 8.00 a la Zona Esportiva de Vilafranca
El mallot i/o la bossa del ciclista s’entregarà en el moment de la recollida del dorsal.

Article 12. Només s’acceptarà canviar la talla del mallot un cop finalitzada la marxa. I sempre que hi hagi disponibilitat d’estoc.

Article 13. El cronometratge es realitzarà mitjançant xip no retornable. Sistema Macsha homologat per la RFEA. Aquest estarà incorporat al dorsal que s’haurà de col•locar amb brides a la part davantera de la bicicleta.

Article 14. El cronometratge, al ser la CLÀSSICA PENEDÈS una marxa no competitiva, servirà com a temps de referència personal per cada participant, i no determinarà cap tipus de classificació. Ni aquesta serà feta pública.

Article 15. En els quilòmetres 30 (Sant Martí Sarroca), 58 (El Pla de Manlleu), 89 (Sant Joan de Mediona) i 111 (El Pla del Penedès) del recorregut llarg i també el 82 (Sant Martí Sarroca) del recorregut curt, hi haurà els avituallaments, amb alimentació sòlida i líquida. Aquests, i els altres serveis disponibles, seran d’ús exclusiu per als participants inscrits a la prova i amb dorsal.
Cada avituallament disposarà de manxa, eines i una petita farmaciola a disposició dels participants.

Article 16. El recorregut serà de tràfic obert, sent obligatori per tots els participants respectar la normativa vigent de circulació. Acceptant els riscos que això suposa i eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Clàssica Penedès, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius lligats a fets de la circulació, o bé per accidents esportius siguin causats per un mateix o per altres participants.
Caldrà estar molt atent al pas per trams urbans dels diferents pobles, respectant sempre els passos de vianants.

Article 17. L’organització disposarà de servei d’ambulància.

Article 18. L’organització disposarà de “Cotxe Escombra” per si fos necessari recollir aquells participants que decideixin abandonar la prova.

Article 19. Caldrà ser respectuós amb el recorregut, els altres participants, els veïns de les poblacions i els voluntaris de l’organització. També respectar el medi ambient i no llençar cap deixalla als vorals de la carretera. Als avituallaments hi haurà contenidors per fer-ho.

Article 20. L’organització adoptarà les recomanacions i mesures Covid vigents en el moment de la celebració de la marxa cicloturista.

Article 21. Si per causes de força major alienes a l’organització, com per exemple causes meteorològiques, i l’esdeveniment s’hagués d’ajornar, es mantindrien les inscripcions per la nova data proposada.

Article 22. Els participants inscrits autoritzen a l’organització a emprar fotografies i/o vídeos de l’esdeveniment, amb la finalitat de promocionar la CLÀSSICA PENEDÈS, i també a cedir la reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…).